Personbil (B)

bil2

 

Trafikkopplæringen er delt inn i fire trinn, med både obligatoriske og individuelle krav. Du må både gjennomføre obligatoriske deler og nå målet for det enkelte trinnet for å kunne gå videre til neste trinn.

Trinn 1
All trafikkopplæring starter med trafikalt grunnkurs. Du kan ta trafikalt grunnkurs så snart du har fylt 15 år. Når du har fylt 16 år, kan du begynne å ta kjøretimer. Det er lurt å begynne tidlig, slik at du har god tid til å øve hjemme etter at du har lært det du skal. Meld deg på trafikalt grunnkurs.

Trinn 2
Det første du skal lære er å behandle bilen teknisk. Du må klare å behandle bilen selvstendig i lite trafikk, før du kan lære å kjøre i mer trafikk. Du må blant annet starte og stoppe mykt og effektivt uansett terreng, gire mykt og effektivt til riktig tid og styre slik at du holder bilen på rett kurs både i sving og på rette strekninger.
Så snart du har lært hva du skal gjøre kan du øve på det du har lært hjemme også. Les mer om mengdetrening her. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime for å sikre at du er klar for å gå videre til neste trinn. 

Trinn 3
Neste trinn er å lære å kjøre i trafikk. Du skal lære å planlegge slik at du kan kjøre trygt, effektivt og miljøvennlig i all slags trafikk. Når du er i stand til å kjøre selvstendig i ulike typer trafikk skal du delta på sikkerhetskurs på bane. Sikkerhetskurs på bane består av fire timer. Trinn tre avsluttes med en obligatorisk veiledningstime for å fastslå at målene for trinn tre er oppnådd. Så snart du er ferdig med trinn tre kan du øvelseskjøre i trafikk også, og øve på det du har lært på trafikkskolen. Last ned "sikkerhetskurs på bane" skjema.

Trinn 4
Det siste trinnet i trafikkopplæringen er sikkerhetskurs på vei. Du skal kjøre selvstendig, i variert miljø over lengre tid sammenhengende. Du skal også lære å finne frem selv ved hjelp av kart. Trinn fire består av til sammen 13 obligatoriske timer fordelt på to dager.

 

grunnkurs


 

Førerprøven
Før du kan avlegge praktisk prøve må du bestå teorieksamen. Teorieksamen kan du avlegge ved alle Statens vegvesens trafikkstasjoner fra du er 17,5 år.

Den praktiske førerprøven kan du avlegge tidligst den dagen du fyller 18 år. Før du kan avlegge den siste, praktiske prøven må du også søke om førerrett. Når du søker om førerrett vil Statens vegvesen sjekke med politiet om du har god nok vandel til å få lov til å ha førerkort. Vandelen er gyldig i seks måneder, så det er ikke noe poeng i å søke om førerrett mer enn seks måneder før du skal kjøre opp, men det er likevel viktig å søke i god tid før du skal kjøre opp.

Den praktiske prøven bestilles av oss etter at teorieksamen er bestått. Den praktiske prøven består av en kort klargjøring, sikkerhetskontroll, ca 60 minutter kjøring i variert miljø og en kort tilbakemelding med begrunnelse for resultatet etterpå.

Førerkort klasse B
Førerkort klasse B gjelder motorvogn (unntatt motorsykkel) inntil 3500 kg med maksimalt 8 passasjerplasser og tilhenger inntil 750 kg. I tillegg kan man trekke tilhenger over 750 kg dersom bilen og tilhengeren til sammen ikke har tillatt totalvekt over 3500 kg, Førerkortet gjelder i Norge også for moped og ATV.


Meld på kurs...