Lett Motorsykkel (A1)

Aldersgrensen for å kjøre opp på førerkort klasse A1 lett motorsykkel er 16 år. Førerett i klasse A1 gjelder for lett motorsykkel med eller uten sidevogn hvor motorsykkelen har et slagvolum på høyst 125 cm³, en effekt på høyst 11 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg, trehjuls motorsykkel med en effekt på høyst 15 kW og i Norge også moped.

Trafikalt grunnkurs
All trafikkopplæring starter med Trafikalt grunnkurs. Du må delta på trafikalt grunnkurs først for å ha lov til å øvelseskjøre, både privat og ved trafikkskole. Meld deg på trafikalt grunnkurs.

Dersom du har førerkort for en annen førerkortklasse fra før bortfaller krav om trafikalt grunnkurs.

MC-kurs
Kurset er obligatorisk for alle som skal ta førerkort kl. A1, A2 eller A, og omhandler det som er spesielt med motorsykkel og motorsykkelkjøring.

Trinn 2
Trinn 2 omhandler motorsykkelen og betjening av denne, som styring, giring, bremsing, svingteknikk, balanse og krypekjøring for å nevne noe.
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 3.

Trinn 3
Trinn 3 omhandler trafikken, der du ikke skal bruke din konsentrasjon på å betjene sykkelen, men på å tilpasse kjøringen i forhold til trafikk og vegmiljø.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der du og læreren sammen blir enige om du er klar for å gå videre på trinn 4.

Trinn 4
Trinn 4 er obligatorisk, der du skal kjøre mest mulig selvstendig landeveiskjøring hvor du øver sporvalg, fartstilpasning og presis styreteknikk.

Sikkerhetskurs på veg klasse A1
Kurset er på 4 undervisningstimer, hvorav 3 timer skal være praktisk kjøring. Resterende tid fordeles til planlegging, refleksjon og oppsummering.
Eleven skal

  1. planlegge en sammenhengende kjøretur og ta hensyn til særlige forhold knyttet til kjøreturen
  2. kjøre selvstendig, sikkert og effektivt over lengre strekninger i krevende og variert miljø, å beskrive og begrunne sin kjørestrategi
  3. reflektere over og vurdere egen kompetanse som motorsyklist.


Meld på kurs...